Kokkens Gryderet spiller til sangaften første onsdag hver måned.

Aktiviteter

Faste arrangementer og åbningstider for Marinestuen

Stiftelsesfest, generalforsamling, frokost-Jazz, fregatskydning, medhjælperfest, telt-fest (Fiskefestival), ålegilde, ulkeaften (Foredrag), julefrokost, lang lørdag, sangaften, country-aften samt Bowling.

Det må siges at være noget af et program, og alle disse arrangementer ville ikke kunne lade sig gøre uden alle de frivillige der hjælper til. (Der er stadig plads til flere hjælpere)

Marinestuen har åben mandag til fredag kl. 7:00-10:00, hvor der bliver diskuteret alt mellem himmel og hav, og det er ikke sjældent at bølgerne går højt.

Lørdag er der åbent fra kl. 7:00-12:00, hvor der er mulighed for et slag kort, dog ikke spisning. Lang Lørdag er der åbent fra kl. 7:00-14:00, hvor der er mulighed for spisning.

Søndag er der lukket.

Bowling:
Der bowles hver tirsdag fra kl. 18.30-20.00, hvor Bo Kristensen er team-chef. Mød op, (også for ikke medlemmer).

Lang Lørdag:
1. lørdag i hver måned bliver der lavet fiskefrikadeller med flødestuvede kartofler, og der bliver afholdt ”Fjætmule” kortspil, hvor der er mulighed for at vinde fine gevinster. (Kun for medlemmer)

Sang-aften:
1. onsdag i hver måned er der mulighed for at spise, synge og hygge sig sammen, (også for ikke medlemmer) men husk at tilmelding skal ske til Jette Frandsen, tlf. 20457883 senest mandagen før.

Husk at ved vores arrangementer er der bindende tilmelding, så kom ind marinestuen og se hvad der foregår, og husk at kigge i kalenderen og i bladet, samt opslag på tavlen i marinestuen.

Corona-ændringer

Fregatskydning den 29. maj 2021 er AFLYST.

Lang lørdag starter igen den 5. juni 2021 (under forudsætning af gældende Corona-regler).

Generalforsamling den 12. juni 2021 kl. 10:30 i Marineforeningen.

Juli 2021: Åbent hele måneden.

Julefrokost 2021 lørdag den 13. november
kl. 13:00.

Se i den rettede kalender for de seneste ændringer. Ellers kig ned i Marineforeningen.