Historie

Marineforeningen for Hirtshals og Omegn, blev stiftet den 25. Januar 1921, med stor indsats af Dykker Ferdinand Jensen. Ferdinand Jensen var formand i hele 16 år, den længste periode nogen har været formand for foreningen. Det har gået op og ned for foreningen, men i 1995, blev Adolf Petersen valgt til formand, og det lykkedes ham at få samlet en hård og slagkraftig bestyrelse på benene. 

I de efterfølgende år voksede foreningen fra ca. 80 medlemmer til ca. 270, da det var på sit højeste. Marineforeningen havde i flere perioder til huse forskellige steder, men dog i mange år på Hirtshals Kro, hvor den også blev stiftet.

I 2000 flyttede man så marineforeningen i nye lejede lokaler på Sydvestkajen, hvor foreningen voksede med mange nye medlemmer, men da lejligheden i 2007 bød sig, om at erhverve eget hus, der hvor vi er nu, slog Adolf og den øvrige bestyrelse til, og købte ejendommen Havnegade 28. Her blev der så sat en kraftig renovering i gang, med megen hjælp fra vores medlemmer. 

Der blev også fra byen’s virksomheder ydet en stor bistand, samt en stor pose penge fra A.P.Møller’s Fond. Som Adolf sagde ved åbningen: Her har vi en god ankerplads, og man må jo give ham ret i dette, da vi stadig holder til her endnu.

Marinestuen bliver flittigt benyttet af medlemmerne, og Marinepigerne holder også til her. HG 159 er også flittig bruger af Marinestuen, så det må siges at det var en god ide’ at få foden på eget dæk. I skrivende stund, er det Poul Erik Frandsen der er skipper på skuden, og kan kontaktes på telefon: 21 34 56 05. Og foreningen tæller per 31/12-2016 i alt 239 medlemmer.

Marineforeningen har også eget medlemsblad, SLOPKISTEN, hvor alle har mulighed for at få bragt, det være sig: historier, fortællinger, vitser o.a. Bladet udkommer 2 gange årligt, og redaktøren (Preben Sanderhoff) kan kontaktes på telefon: 23 41 31 60 eller e-mail: hoff1950@mail. dk.

Ferdinand Jensen

Adolf Petersen

Nuværende formand
Poul Erik Frandsen