Bestyrelsen 2021

Formand
Poul Erik Frandsen
Mikkelsgade 11 A, 9850
frandsen4@has.dk
21 34 56 05

Næstformand / Sekretær
Lindy Grønkjær
Lillehedenvej 6, 9850
Lindy-hg87@has.dk
40 27 31 42

Kasserer
Leif Andersen
Græsvangen 22, 9850
leifandersen1950@gmail.com
21 78 59 56

Revisorer
Carl Ove Nielsen
Tage Larsen

Flagbærere
Poul Erik Frandsen
Preben Christensen
Reserve: Ove Steen

Formand
Poul Erik Frandsen
Mikkelsgade 11 A, 9850
frandsen4@has.dk
21 34 56 05

Næstformand
Lindy Grønkjær
Lillehedenvej 6, 9850
40 27 31 42

Kasserer
Leif Andersen
Græsvangen 22, 9850
21 78 59 56

Sekretær/bogholder/redaktør
Preben Sanderhoff
Vanggårdsgade 5, 9850
hoff1950@mail.dk
23 41 31 60

Revisorer
Carl Ove Nielsen og Tage Larsen

Flagbærere
Poul Erik Frandsen og Preben Sanderhoff
Reserve: Ove Steen

Medlem
Jens Bertelsen
Lilholtsgade 12 A, 9850
23 71 71 50

Medlem/banjermester
Ejler Hansen
Fynsgade 35, 9850
26 80 30 71

Medlem
Henry "Sejl" Andersen
Ulvkærvej 5, 9850
21 25 56 26

Medlem
Sv. Aage Keldebæk
Mikkelsgade 6, 9850
25 34 93 62

Suppleant
Steen Christensen
Kærholm 19, 9850
22 92 95 95

Suppleant
Lars Bo Jensen
Østergade 15, 9850
21 94 38 38

Suppleant
Bo Kristensen
Fynsgade 16, 9850
28 24 25 16

Suppleant
Kenneth Christensen
Poppel Alle 10, 9850
21 25 05 77

Medlem
Ole Martin Christiansen
Sophus Thomsensgade 4, 9850
26 81 66 19

Medlem
Jens Bertelsen
Lilholtsgade 12 A, 9850
23 71 71 50

Medlem
Steen Christensen
Kærholm 19, 9850
22 92 95 95

Medlem
Kristian Nielsen
Ternevej 26, 9850
Kristian-krisnielsen@privat.dk
22 31 17 05